Mariusz Sułek

 
 
 

Zasady ogólne:

1. Wędkarzom udostępniony zostaje areał dwóch stawów przeznaczonych do połowu ryb.

2. Łowić wolno wyłącznie w stawach przeznaczonych do wędkowania, zabronione jest jakiekolwiek zarzucanie przynęt do innych stawów oraz boksów do przetrzymywania ryb.

3. Na łowisku może znajdować się wyłącznie osoba wędkująca ewentualnie osoba towarzysząca pod warunkiem zachowania ciszy. Dzieci mogą przebywać na terenie łowiska jedynie pod opieką osób dorosłych przy czym opiekunem nie może być wędkujący

4. Dozwolone są wszystkie przynęty. Nie stosuje się wymiarów i okresów ochronnych.

5. Prosimy o nie wrzucanie do wody nie wykorzystanych przynęt, zanęt i innych odpadków.

6. W przypadkach niekulturalnego zachowania się wędkarzy lub osób towarzyszących, lub nie stosowania się do regulaminu gospodarstwo zastrzega sobie prawo do wyproszenia wędkarza.

7. Każdy korzystający z łowiska musi zapoznać się z regulaminem i zaakceptować wszystkie jego punkty. Każdy korzystający z łowiska traktowany jest jako osoba znająca i akceptująca powyższy regulamin.

8. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia łowiska.

9. Opłaty za korzystanie z łowiska są uzależnione od wybranej formy połowu ryb na Naszych stawach.

Kultura wędkarska pozwala łowić – nie znęcać się nad rybami !!!

Połów sportowy:

Dotyczy wyłącznie dużego stawu tj. ryb karpiowatych.

Złowione ryby mogą być ponownie wypuszczane do wody

Złowione ryby wypuszczamy tylko jeżeli nie ucierpiały w trakcie holu. Wpuszczenia dokonujemy bezpośrednio po połowie. Prosimy nie wpuszczać ryb do wody które mogą nie przeżyć. W takich przypadkach prosimy o zwrócenie się do obsługi łowiska.

Połów ryb na wędki, ilość wędek ograniczona do dwóch sztuk

Prosimy o używanie podbieraka w trosce o kondycję ryb.

W przypadku chęci zabrania ryb – opłata wg wagi

Połów komercyjny:

1. Dotyczy dwóch stawów tj. ryb karpiowatych oraz pstrąga

2. Złowione ryby nie mogą być wypuszczane do wody (poza wyjątkami patrz punkt 3.)

3. Zabrania się ponownego wpuszczania do wody ryb o masie do 3kg/sztukę . Zakaz dotyczy bezwzględnie wszystkich gatunków ryb.
Okazy powyżej 3 kg mogą być wypuszczane. Złowione ryby wypuszczamy tylko jeżeli nie cierpiały w trakcie holu i bezpośrednio po połowie. Prosimy nie wpuszczać ryb do wody które mogą nie przeżyć.

4. Złowione ryby należy umieścić w specjalnej siatce, zważyć i opłacić w wyznaczonym punkcie sprzedaży.