Mariusz Sułek

 
 
 

Do dyspozycji wędkarzy udostępnione zostały dwa stawy o powierzchni  łącznej 0,7 ha. Są to zbiorniki przepływowe zasilane wodą źródlaną , której doskonała jakość stwarza świetne warunki do bytowania ryb wielu gatunków. Mamy częściową możliwość wpływu na temperaturę wody w stawach wydłużając tym samym wędkarski sezon.
Mniejszy staw imitujący rzekę o proporcjonalnie dużym przepływie wody przeznaczony jest wyłącznie dla ryb łososiowatych w szczególności pstrąga tęczowego, który w owych warunkach czuje się świetnie. Głębokość do dwóch metrów.
Drugi większy staw imitujący warunki jeziorowe, o stosunkowo niewielkim przepływie  wody dedykowany jest wyłącznie rybom karpiowatym z dużym naciskiem na dzikiego karpia. Głębokość sięga tu pięciu metrów.
Ideą podczas budowy stawów było stworzenie rybom warunków możliwie najbliższych do środowiska naturalnego, co podwyższyć ma ich atrakcyjność w wędkarskim użytkowaniu.

 

 

W opracowaniu